Што добивате?

Во нашите пакети вклучивме се што е потребно за реализирање на една интернет идеја.

Без дополнителен надоместок добивате:

Домен име *

Хостинг услуга

Респонзивен дизајн

Е-пошта

Дополнително:

SSL безбедносен сертификат

Инсталација и конфигурирање на сервер

Измени и додавање на содржина

Можност за преглед и испраќање пошта преку вашиот прелистувач

Со надоместок:

Можност за преведување на повеќе јазици

* Домен името мора да биде достапно за регистрација (проверка тука)